Categories
Đảng Dân Chủ Việt Nam

About “Các Nhà Dân Chủ” Hoạt độNg Theo Mệnh Lệnh Của Phương Tây

About “Các Nhà Dân Chủ” Hoạt độNg Theo Mệnh Lệnh Của Phương Tây

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật BảnBỨC THƯ CHẤN ĐỘNG của tù nhân 6/1 gửi người dân Mỹ, vạch trần thối nát và độc tài của Đảng dân chủ – YouTube

Những đảng của cùng một giai cấp sẽ có cùng bản chất của giai cấp, có lợi ích gắn liền với giai cấp sinh ra nó, chúng chỉ khác nhau về hình thức tổ chức, phương thức hoạt động và những mục tiêu cụ thể mà không đối lập về bản chất – hoạt động chủ yếu của việt nam quốc dân đảng.

Dear Vietnamese, have you heard of the 'Đảng Dân chủ Việt Nam' and 'Đảng  Dân chủ thế kỷ 21', I'm very interested in it, if yes, what's your opinions  on said parties? -Không thể phủ nhận thành quả dân chủ và quyền con người của Việt Nam

Như vậy, sự đa đảng cũng có nhiều sắc thái khác nhau. Có hiện tượng đa đảng nhưng vẫn nhất nguyên chính trị, có hiện tượng đa đảng đồng thời là đa nguyên chính trị. Quan điểm một đảng thì mất dân chủ, cản trợ sự phát triển, còn đa đảng đồng nghĩa với dân chủ, phát triển là luận điệu sai trái.

Đảng Cộng sản Việt Nam BỨC THƯ CHẤN ĐỘNG của tù nhân 6/1 gửi người dân Mỹ, vạch trần thối nát và độc tài của Đảng dân chủ – YouTube

Bởi đất nước có dân chủ hay phát triển không phụ thuộc vào chế độ một đảng hay đa đảng mà phụ thuộc vào đảng cầm quyền đó có mang bản chất cách mạng, tiên phong hay không, có bảo vệ quyền và lợi ích cho đa số nhân dân lao động hay chỉ cho một bộ phận thiểu số người trong xã hội đó. nguyên tắc tập trung dân chủ được thể hiện trong điều lệ đảng cộng sản việt nam như thế nào.

Vì thực tiễn nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay, đa đảng nhưng vẫn mất dân chủ, vẫn là những nước nghèo, kém phát triển. đảng dân chủ xã hội việt nam. Trong khi, nhiều quốc gia chỉ có một đảng lãnh đạo nhưng dân chủ được bảo đảm, kinh tế-xã hội phát triển, đời sống nhân dân được bảo đảm, nhân dân cảm thấy hạnh phúc, ấm no và có vị thế trên thế giới.

Not known Incorrect Statements About Kỹ Sư Trần ĐăNg Khoa – Bộ Trưởng Bộ Thủy Lợi đầU Tiên

Ở một số quốc gia khác (điển hình là Mỹ), mặc dù có nhiều đảng nhưng chỉ có hai đảng luân phiên cầm quyền là Đảng Cộng hoà và Đảng Dân chủ – đảng dân chủ việt nam 1944. Những đảng này đại diện cho giai cấp tư sản thì tất yếu phải hướng đến phục vụ cho lợi ích của giai cấp tư sản chứ không thể là một “chính quyền của tất cả mọi người”.